Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-*m Rhif 529.] MAI, 1SS7. [Cyf. XLV. CTIsTWYSIAD. ANERCHION A HANESI0N. Y gweinidog llwyddianus ........................»... 133 Tad y Radicaliaid Cristionogol......................... 139 Rhydd-ewyllys dyn a phechod gwreiddiol ..........».., 144 ADRAN AMRYWIAETH. "YBriwfwyd Gweddill" .»........................... 147 Y Wers Wyddonol................................... 148 Rhyfel yn y pellder..................................... 150 CONGL GOFFA. David Jones, Towyn, Meirionydd...................... 152 Henry Rees, Troedyrhiw, Trelech .........„.......... 153 ADOLYGIAD Y WASG. " Emynau y Cysegr"................................ 153 AD0LYGIAD AR NEWYDDI0N Y MIS. Alldaflu deiliad o'i dyddyn............................. 154 Cwrdd y werin yn Hyde Parc.......................... 156 Cynhwrf yny senedd ................................ 158 RHAMANT SEILIEDIG AR FFEITHIAU. Bleddyn y Bugail..................................... 160 BABDD0NIAETH. Darn i'w adrodd, Aurora Borealis...................... 1»33 Beibl Mary Jones .................................... 163 Myfyrdod yn mynwent Llanfor—I'r bedd............... 163 Cyfieithiad o emyn Tuttiett—Dyhuddiant hen ddiacon .... 164 "Cân Moses"—Cwyn yr afiach—Y fynwent ............ 164 S3 BALA : CYHOEDDEDIG GAN H. EYANS. Pris Dwy Geiniog.