■ ■ CRONICL. <T\ Rhif 526.] CHWEFROR, 1887. [Cyf. XLV. ANERCHION A BANESION. Y Parch. R. Roberts, Graig, Rhymni.................... 37 Pechu mewn tywyllwch ac mewn goleuni................... 42 Gwjbodaeth .............................o............ 46 Egwyddorion Cynulleìdfaoliaeth...............-----..... 50 ' ADRAN AMRYWIAETH. î* Y Briwfwyd Gweddill "•............................... 52 Pabyddiaeth a goruwchnaturiaeth ... - —................ 54 Y Wers.Wyddonol.,..................................... 55 YSG0C TU YSeRIFENYDD. Sylwadàü ar Ysgrifau................................ 57 f • CONGL GOFFA. íosçph Jones, Gorsdyfwch, Maîdwyn.................... 58 Jöhn David Richard WUlîams ........*■................ 59 Mr. John Williams, Çàerlieon........................... 60 ADODYrtUD AB NEWYDDÎ0N Y MIS. Va-tícarf ỳr Annibynwyr.'..-----.......................... 61 Satan yn condemnio pechod........ ................. 62 " Goroesiad yr anghymwỳsaf ".........•................. °? Dydd y camgyfrif ....,..;.......... < •................. ^ RHAMANT SEILIEDIG AR FFEITHIAU. Bleddyn y Bugail ..;;................................. u ■- ' BABDDONIAETH. Y ddau wron bach.......•• •• • • •.........■ • •..........-' ' Y flwyddyn hen a.newydd.—Diwedd blwyddynl188ü ....... <|8 Chẃech o cnglýnion, Yr;ÿse%áur ..........*• •-----• — bh • BALA: P T , CYHCÄDDEDIG GAN H. F.YAN'. . ^ l^G Pris Dwy' Geùùcg. ________ . f ^L^