Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

n> t-------- CRONICL. Rhif 510.] HYDREF, 1885. Cyf. XL1II ANEBCHION i HANESION. Y gwynt a'i wersi.........\..............,............ 298 . Rhybudd a chynghor i ieucnctyd........................ 299 Gogoniant Annibyniaeth............................. 300 Gwersi Beiblaidd.................................... 301 Nerth Cariad............................ ,......... 308 Urddo gweinidog.................................. 301 Diwydrwydd........................................ 308 A bit of blue ribbon............................-____ 312 Y drefn gyfryngol................,,..,... t........... 315 CÛNGiy GOEFA. Mrs. Mary Tones, Pentre bach, Llanengan............. 316 Mr. Elias Morris..................................... 318 ABOLYGIAD AK NEWYDDION Y MIS. Tysteb y Prifathraw M. I). Jones ...................... 318 Pwylìgor Coleg y Bala............................... 3.10 Gwrthsaíiad gwrol................................,... 319 Syr Moses Montefiore—Yr Eisteddfod GenedlaetholJ...... 320 Plaid Gymreig — Canvasio............................. 321 Arglwydd Penrhyn v " Y Celfe"...................... 322 Yr Hybareh S. R...........,........................ 323 Cymanfa ganu........................................ 323 BAUDDONIAETH. 0! aros a meddwl.................................... 3ÿ3 Tri engíyn.......................................... 324 BALA ; CYHOEDDEDIG GAN H. EVANS. ^/tfç Pris Dwy GeirUoÿ.