Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«^ CRONICL. RHIF 47O.] MEHEFIN, i882. [Cyf. XL OTNWYSIAD. ANEBCHION À HANESION. Diüad a Chymeriad.................................. 165 Hanesbywyd y Cronicl............................... 170 Aberhosan......................................... 172 Llythyr at L R. o Eansas.........-.................. 175 Williams o'r Wern am yr anfiaeledigion................ 178 Gweithiwr .,......................................... 179 Ymddyddan rhwng dau Frenin........................ 180 Pregethu yr Efengyl..........................,....... 183 ADOLYGIAD Y WASG. "EinMyfyrdod"....................................187 ADOLYGUD áB NEWYPDION Y MIS. YneinSenedd .................,,...,................ 188 Estyniad yr etholfraint ..........,......,....,.: .... 189 Darllen, Ádrodd, Llefara ...,,....................... 190 Pwy, medd y gynhadledd, yw teuìu Cora................ 192 Pethamheus..........................................198 Y Tabernacl, Treforris.....-------....................... 194 Cyflwyniad tysteb i Dr. Panjones ....................195 BABDDONUETH. Teyrnged o goffadwriaeth i John Foulkes .............. 195 PeniUioo coffadwriaethol i Evan Jories.................. 196 BALA: CYHOEDDEDIG GAN H. EVANS. j Pris Bwy Geiniog. 9% ■ ■■■■:.,■■ ftgj