Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL. Rhif 469.] MAI, 1883. [Cyf. XL oir^r"WTrsi^.i3. ANEECHION A HANESION. Gwadwyr Duw a'u gweithredoedd .................... 183 Hughes, Dinas, a'i deulu............................. 139 Y Weinidogaeth.................................... Î42 Achub Un.......................................... 146 Llinellau coffadwriaethol ara Louisa Ann Thomas ,........ 148 Llythyr at J. R. o Kansas............................ 149 "Ymddyddanion am Hanesion y Beibl"................ 152 ADOLYGIAD AB NEWYDDION Y MIS. YJumbo...............,;p....................... 153 Aflerwch ac annhegwch etholiadau ................... 154 Gẃaeth nag anffyddiaeth.............................. 157 Ý ffordd í weithio................................... 157 íjíis o òrphwys......................................... 158 Ÿnailíbetha'rllall------.....................,.......... 159 Pwý ýdynt yr " Heddychol ôyddloniaid ".............. 160 BARDDONIAETH. " A welsoch chwi Ef "—Y Botel Ink................... 162 Penillion coffadwriaethol am Mr. John Edwards ......., 162 Er coffadwriaeth am Mr. Isaac Jones.................... 163 Y Blwch Tybacô..................................... 164 Beddargraff geneth fach Mr. R. T. Evans, Penmachno .... 164 Englyn ar enedigaeth mab (cyntafanedig) i bnod Mr. H. Evans, cyhoeddwr y Croniçl...................... 161 Yr Heddyctíol Wlad—Clod i'r Çronicl................. 16* BALA: CYHOEDDEDIÖ GAN H. EVANS. t*fîd tíifaj Gëíniog.