Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL. Rhif 468.3 EBRILL, »882. [Cyf. XL. OYNWTSIAD. ANERCHION A HANESION. Gwynt Profedigaethau ...........;..,............. 101 Dylanwad a gwerth cwmpeini da ..................... 104 Marw-goffa am Mr. John Jönes................... 109 Fy nghyfoedion yn fy ngadael...................... 110 Y Weinidogaeth.................................. 111 Y Pulpud yn colli ei ddylanwad.................... 114 Y Ffermwr a'r Stiward............................117 Coleg difwg...........,........................ i... 119 A oes coel ar feirniaid ............ .......,.»»..*. 120 Croes-dystiolaethau .............................. 121 Marwolaeth Stephan.............*................. 123 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Ffrainc a Germany................................ 124 Gyfrif gwrandawyr Conwy........................ 126 Yr wythnos weddi a holi y plant.................... 126 Bradlaugh a'r duwiolion..........................127 Ein Senedd...................................... 129 Tysteb Dr. Pan Jones ......................,.... 130 BARBDONIAETH. Penülion er cof am Mrs. Martha Wilüams............ 131 Cydymdeimlad y bardd~Ymson uwch ben bedd ...... 131 Teimlad tad—Eto—Deugeinfed flwydd y Cronicl .... 182 Beddargraff..................„................... 132 BALA: CYHOEDDEDIG GAN H. lWANS. Prís Dwy Geiniog. ^W