Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TT (fi i CRONICL. Rhif 463.] TACHWEDD, 1881. [Cyf. XXXIX. 0"2"2TWSTSI^.ID- ANERCHION A HANESION. Herber a'r Ynad.................................. 325 Yr Oruchw>liaeth Nèwydd........................ 329 Cymru heb ei Griffiths o Gaergybi................... 333 Hen ddywediadau................................. 335 Y Weinidogaeth................................ . 336 Cynulleidfaoliaeth gan Dr. Parlcer................... 340 Adgofion......................................,. 342 Y diweddar J. Thomas, Ysw., Carno................ 343 ADOLYGIAD AR NJBWYDDION Y MIS. Pwyllgor Hen Athrofa y Bala...................... 845 Cynhadledd Meddygon y gwledydd ................ 347 Syr Hugh Owen..................................349 Dameg y Setwr.................."i............• • • 350 Gwirionedd i'w ddarllen, ei ddeall, a'i gofio ..-......... • 350 Y cau ar y Sul................................... 352 Cyhoeddi Eisteddfod 1882 yn Ninbych .............. 353 Beth wneiri'r Amaethwyr......................... 354 BÀRDDONIÀETH. Chwe' phenffi i " Yfory " ......................... 355 Galar-gan am Dewi ab Gomer..................• • • 8ö6 Gweddi............,...................•........356 Cysur mewn trallod .....'..........K* ?..',* •••••••••»• ^56 BALA: CYHOEDDEDIG GAN H, EVANS. Pris Dwy GMniog. --------------------------------T—H----------— " .....-----------*>