Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

tt-1-- CRONICL Rhif 457.] MAI, 1881. [Cyf. XXXIX. OYisrwirsTjLiD. ANERCHIÖN A HANESION. ,'-| : v Paxton Hood am Galfin a'r deedau........' .......... Í33 > Y trwanwyn....................,,.......,..:.',... 136 Yn ei fedd ..................,...,;..,.,;....> .... .140 Ystori Israel...........................,.......... 141 Y fynwent ddydd yr angtedd- .........:............ 143 Y.H. yn llys barn y cyhoedd ............... v....... 77,... 14£ At ddarllenwyr yÇronicl '.»..... .'.,*..,%.t..,...,■• .J*Jé& ADOLYGIAD AR NEWYDDION Ÿ tffë; Ffrwythy deed-gyffesiadau ..:.................:*.:;. 151 Y Parch. J.'T. Stannard a'r "Year Book" .<•.<>»'.■.'.'.v. Î53 P wỳllgor Cokg y Bala.................. .'.i.. j.. *.'... 154 YBoers .......................................... 156 PumpSabbath"yn Llundâîu ..... • '....'.............. 15%: Diweddar Ymerawdwr Rwssia.,......<■..... •«•'<. v •'•<•"?• • 161 A't Tanýmarian ............->"•••■"................. 1^3 BA.BDDONIAETH. Pëdwarpeniíl—Yr HafTT.. '..1..:....Ì.'..,£^.£$£ BALA: «CífHOEDDEDIG-ÖAN H. EVÀNS. . Fris Dwy Gẁiẁog* tígm .1 .. 1 il