Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Rhif. 298.] CHWEFROR, 1868. [Cyf. XXVI. &netdjion a ^anesiom J O B . Pen.'Ì. 6—; ii. 1 —11. I. MOSES YN ATEB GWRTHDDADLEÜON". Ioan. Sonir am feibion Duw yn dyfod i sefyll gerbron yr Arglwydd, a Satan yn dyfod i'w plith. Hoffwn gael gwybod pwy oedd meibion Duw? pa le a plia bryd y buont yn sefyll gerbron yr Arglwydd? pa olwg oedd ar Dduw ac ar Satan1? pa iaith otddynt yn siarad? ac a allesid eu gweled, eu clywed, a'u deall? Jfoses. Y mae genyt lawer o ofyniadau. Nid oes neb fedr eu hateb, a ffolineb yw ceisio. Rhyw fath o ffug- hanes neu ddammeg yw y cwbl,"'i oíód.aìlan weitlu-ediadau a goddefiadau Duw at y byd yn gyffredinol, a phersonau neillduol. Ioan. Ai ffug yw bodolaetli Duw a Satan 1 Moses. Nage; y mae pob dammeg a ffughanes gwerth eu darllen yn llawn o ffeithiau. Edrycher ar ddammeg yr afradlon, a ffughanes Uncle Tom, loan. Ai ffug yw fod gan Dduw feibion, a'u bod yn- '.-> eyfarfod âg ef ar adegau neillduol ] Moses. Nage; y mae angylión a seintiau yn feibion iddo, a duwiolion yn feibion iddo, ac y mae ganddynt adegau neillduol i'w gyfarfod yn y nef ac ar y ddaear; ond nid yw Duw yn weladwy nac yn glywadwy ar y ddaear, ac nid ydym yn tybio ei fod felly ju ,y nef. Ioan. Ai nid penaeth yr angylŵn ni chadwasant eu dechreuad yw Satan ? ac onid yw y i-hai hyny oll wedi eu