Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*1* 'i* *i* *i* •í* *i* *P *{* ^ẅ »1« »v» mjn »jx tfim ^pt *.« j»; vs AWST, 1S93. DAN OLYGIAETH Y PARCHN. M. D. JOEES a W. EEiNION THOÜAS. CYNWYSIAD. Anibtnia Ff— VII.—Hen Gapel Penystryd fgyda darlunj, gao Mr. W, W, Owe fynydä ... :.. ' .., Adran Amrywiaeth— Prej ttb- Yr AnaŴ, ga» y diweádar «F. E... ; ; . PhiL món, ae üiiesitnus, gaa y Parch Thomas Erans, Giàn Y Wers iabbothoi, gau Proír. T. Rhys, B.A , Bangor Cymoeithas v LiLt Wen— Gofalu am Blant Bacb, gan Mrs Watson . Ton— EJdora, gan Concone, Cyf. gan D.Y.T., Chicago COF A CliADW— Grefyddel, Gwleidyddoi, Cyffredinoî, Galwadau a Éfcrwoîâethan Congi. Goffa— B.'Rsìe WiIIiams, Racine, Wis., pau Ap Darlej| Mr, David Phiílips, Blaeatwrch, Hawen, gaa Mr, E, J. Uo dudoch ... Mr; Aun 'öbbotl, Birmiugham, gan y Parcli. Hywei tówards... Iîanes t Mis— Y "rìetoria," Dewsbury Streic v Lleehwedd, Rhwystro Ehwystraeth, Home Ruie Gron. ylltiàd ... Priodas Tywysog, Undeb Caergybì Baee-doniaeth— Dan Gysgod yí Ÿwen, gan Mr. W. Pari Hu -; s, B, Festiniog ... Englynion ar farwolaeth Mr, Eilis Robcrts, Manchestér, g Mawddwy a.Goronwy Eóberts Tros y Dòc, gan Ionawryn Wüliams, Manea.-der Y Bwper Sanctaidd, gaa Afcha ... ôfwgDacbrwydd y Genedl yn yr Àoialweh, gan Gìanedog Galareb, gan Casno lyn, Brondeg, y Wiadfa Gyuireíg Calon Drom, gan Mr. W. C. Rhys P R í S BAYGOR ARGRAFFWYD GAN SAMÜEL HUGHES, 3, YORK A *5* 4« ẅ ẃ* 4* ŵ *î* *» é'* ẁ ŵ »!* ẅ