Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif 60$$ MEHEFIN, 1893. -m Y C R O N I C L. ^:_ DAN OLYGIAETH Y PAHCHN. M. D. JONES a W. EEINION THOMAS. C Y N W Y S I A D. Adban Ambywiaeth— Tudal. Y Diweddar Mr. John Davíes, Ffynondafolog, Tỳlech (<pjda daríun), gan y Parch. D. G. Willianis, Ferud.de ... ... ... ... 161 Gwlw) John Penry, y Merthyr, gan y Parch. D. P. Davie3, Penmaemnawr 172 Holwyddoreg ar " Weddi'r Arglwyç'd," gan Ap Gwiíym, Rehoboth, Brynmawr ... ........... ... ... 175 Y Wers ttabbothcl, gan Proff. T. Ehys, B.A., Bangor ... ... 183 ATHBAWON ÀTHBOFEUYDD Tlt AnIBYNWTTR—. Eliif IX,—Y Proffeswr John Massie, M.A.,-Coíeg Mansfield, Rhydychain, . gan y Parch. David Lewis, Rhyl ..." ... ... ... 165 ÀìffiBYNlA Fü— .Çftif V.—Mr. Eichard Tíbbot, gan Mr. David Peate ... ... 169 Yboöl y Proffwtdi— John Penry, gan Rabbi ... ... ... ... ... 170 COF A CHADW— Crefyddol, Gwleidyddol, Cyffrcdinoí, Galwadau a Matwolaethau ... 181 Ton— Y Tawel Fedd, gau Mr, W. P. Sherman ... ^.. ... .;. 186 OONÖL GOFFA—- Miss Margaret Lydia Jones, Brynmair, Gomer, G.... ... ... 188 Hanës y'Mîs— Ffair y Byd, Cyrddau Mai, Cymdeithas Geuadol Gymrcìg ... ... 100 Y Gymdeithas Feiblau, Sefydliad Ycnherodrol ... ... ... 191 Gwrthwynebu Daclgyaylltiad' ... ... ... ... ... 192 Barddoníaeth— JBeddargi-níf Ellen, merch fechan Thonias á Eachel Jones, Penclawdd- máwr, Dyffryn Aeron, gan Carolau ...... , ... ... J ... 171 Den wr prydlon yn yr oedfa boreu Sul, gau Mr. John Yaughan, Colwyn 178 Myfyrdraeth o Ystafell y Claf, gan M r E. Jóne3, Aberayron ... ... !Ö5 Pemîlion Coffadwriaethol, gan Mr. K. Davies, Glanllyu ... ... 192 —•-----♦•♦-----— PRIS DWY GEINIOG. BAírGÖH, ARGRAFFWYD GAN SAMUEL HUGHES, 3, YORK PLACE. m>