' § Cnnnrt Bms 178.] CHWEFEOE, J858. [Ctf. XVI. $ (ffpntossiatr. ___ 'yí COMAINT.J '- Mr. Robert Jones, Dolgellau......................... 33 ANBBOHION A HANBSION. America..................................,..».»*»... 3Ä Ymddyddan rhwng y Cawgyn a'r Cawg......,».>.... 47 • Y Gwrthryfel yn India.....,.....,...................53 Maryrolaeth Hatelock........„.».,.................. 63 Y Pulpud Cynueig .......,......,.,................. 55 > Y NBWyDÛIADUR. Gwyliau y Nadoiiij ;.„.............................. 57,': ,' Yr Hen Wreigan weddw a'r Canary........,..,...... 38 Ffrainc............................'..................58 Y Briodas Frenhinol.............:................í..; 58 Y Gweithydd Glo Cymreig.......................... û|>, Groeswçn, Mórgánwg..........,............... ,v.V.v^?l4 BARDDONIABTH. - , , .: Margaret a Mary Edwards...................•......5ft Llinellau agyfansoddwyd pan yn gwrando y Piano.... 59 Corradwriaeth am Jane.............................. 60 Symudiad y Parch. S. Roberts ......................60 Cywydd y Pigyn.................................... «8 • YR AÌILBN'. rm'l At ein Gohebwyr.................................... 2 Y Cwynion yn erbyn yr Hogyn, a'r Atebion........ 8 Y Casgliad o dros Ddwy Fil 0 Hymnau............ 4 ä ;BVAN JONBS, ARGRAFFYDD, DOLGBLLAU. Pris 14c.