Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■nY7,"ti...>.,ií,' Mi.í Ift '• ANBBCHION A HANESION. Dorcas a'iGwersi..........*.................4........ 5 Binney.....................................,........18 Dadl Meteara-Daniel,,....................,.........14 Grogi Cadben Rogers............................,„.. 17 Tennes^o.'.,.-,*...,,,.'..,.........................;... 1» Cymdeithas Gwýr leuainc Gartside St. Manchester .. 24 Gafael yn dýn.................................,....... 26 DywédíaaBu ac ymddygiadau olaf.Merthyron...,,;.., 27 Y NBWYDDIADÜB. .... ■-Cyfarfyddiad yfienedd ;.........i................... 29 .MarwoÌ*«th Mt\Hindley............................ 29 Araeth yVFrenbin.es......,...„i..........*.......... 29 . Yr Hen Lady Mrs.-Tbreadneedle v...-..-..............30 Ä4BDD0NIABTU. ,i > .' Galar Tad a Mam am eu Plentyn.................... 32 LUnellau er cof am Stephen Jones ................... 32 Priodas M|r. D. Morgan, Pant Drain..................32 3 :■: YB AMLBN. . At eiu Göhebwyr.j.................................. 8 Yr Argraffwasg...................................... 8 'Pregethwr Dialgar ..............*....V..w......... 3 V Casgltad o drosDdwy FH o Hymnau............ 4' BVAN JONES, ABGRAFFYDD, DOLaBLLAU. PriHl#í ]ẅ X •