CEONICL (ÍTsmìrrittJasau (Ürrfgîrîrol. || Pris] CHWEF. 1844. [lìc. ' Hlap—Judea, Samaria, a Galilea. B /, COFIAINT. S Yr Hen Brydeiiiiaid................ 17 1, NODIADAD YSGRYTHYROL. "Pregeth Genhadol.................. 19 Wfaues yr Apostol Paul.............22 tr^ ANERCHIOK A HANESION. £ Rhafroroldeb Cretydd...............24 t- fDefuyddiau Pwnc Yspol........... 26 >>Gweddi Plant......................26 lM.nfTvddiwr yu Marw...............27 •-i^Balchder yn cael Codwm........... 28 MAN-HANE8I0N. ^••Mesurau Senedd 1843...............28 )*»Cynfrhor da i'r Llywodraetli........29 »*-aívnẃentvdd......".................. 29 •■YînneiHduwyr yn Deffro........... 29 ■-Madajrascar ....'.................... 29 Iuddewon....................... 29 )reulondel> Coel<rrefvdd............ 29 Eplwys Rvdd Scotlând.............29 )]LCvmrù....'.......................... 29 ,J»Y Gymdeithas Genhadol ..........29 ^Haelioni Plant......................29 'Wîwvl Genhadol Benumaris.........29 Jt-Gwâddoli vr Eirhws Babaidd......29 ŷrYspaen........;.................30 jBroejr...............................30 «^Gormes Efrlwysisr...................30 /*»Had Abraham......................30 V<Adfywiadaxi........................ 30 ' l"ÌIerthyrdod Cristion................30 BARDDONIAETH. |**Y Genhadaeth...................... 30 j í*uddu}îoliaeth y Groes.............30 ì*-€rist a'r Cvs<rodau................. 31 «/JDymuniad Cyi'uill.................^32 \t-Y meddwl puraidd..................^2 J«-Pii beth yw Gobaith? .............. 32 .-¥ Bibell............................32 EVAN JONES, ARORAFFYDD, DOLGELLAU. /;..;.