Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL Ctgmlmtfjasau ([TrcfyîiÎTuI. PrisJ MEHEFIN, ÎÜä [îîc Aberthu Dijnion rjan Dderuyddon Cymri Ili.ni' :.h.ldv NODIADAU YSGRYTHYROL. 9i-MosesBach, Exod. ii. 1—11...... ANERCHION A HANESION CENilADOL. v, ■*>refrcth v Parch. John Elias........2:J nW'rer'.li'y Pnrch. Williain Williams 24 gffc-IJythrr y Parch. Thomas Charles.. 25 ',p*Lr.n';h vPiirch. John Hobcrls......2ii p fcjacome Tax y Nefoedd............26 ACHOS Y BIBL. Ddarlleniad ......... :' iV*Eff;i ';*»-í>rin :■ »Araeth Duc Sussei........... UNDEB CIIF.I'YDDOL. /''"ÎUiydd-fryniundeb............ jỳ MAN-HANESION. ;'**Anfrhnredifrnvydd nt Henaint 3 Ciero.i Gwemwnijr........... sJ».-Nyth y Dryw................ hiUDamniefr Gwlith y Bore...... ìjí^ llheswm dros fynvch chwil »*jCysfra mewn Addoliad ... !■] <«?íarwohu'th Tvwvsofr..... ..w;..i;,.«l.-:,..|l.TyẃySo!reP... - ,tlCe;.hndiieth Newvdd...... ,^<\i,Ilui. Dvsfr Sv'r Jamesíi .■• fc-i'.iiì Lord Sidmouth....... .l'J|*-î»voddel- vn llc nlyfru..... •,,,*^r;ihiti............!........ .. 4-í yr V, Atk.ii M illirms Wy £/«áUynv.'e»lydd..............