Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 684.1 RHAGFYR, 1891. [Cyf. XLIX. Y C RONICL. DAN OLYGIAETH Y PARCHN. "M. D. JONES a W. EEINION THOMAS. ?> C Y N W Y S I A D. ..."..- ÂDJiAN AmEYWIAETH — William Davies, Penymorfa (gyda darlun), gan y Parch. D.S.D. Dirwest a'r Eglwys, gan Mr. Juhn 'i'honias Parry, Bcthesda ... Cenhadaeth Gymreig, gan y Prifathraw M. D. Jonts, Bala Cynllun o Vsko1 Sabbothol er ei dwynyn ralaen ynetfeithiol.gan MrGeo. H. Peate, Llaubryninair C'ofaOhadw .., ... ... ... - PlGlON I*B PlANT— . . - Tŷstiulaeth Morwr, gan Mr J. Roberts, Corris Cyŵídeithas y Lili Wen— Rhcstr Enwau'r Aelödail ... .,. ... ' .',„ Awgrymiadaû i Faìnau lëuaiúe, gau K. T. CONG'L GOFFA— Mrs Anne Griffiths, Rhoshill, a'i Mherch, gau Cymydog Williám Lodwig, gán D..S.D. .., Ton— Nps. .Nadolig, geiriau gan 5feta Riley, cerddoriaeth gan Arthur Pâare, F.Ö.O. ... ... ... ' ... B Aií DDONIAETH— Temlyddiaeth DJa, gan Mr T. Rees Jarrett (Tom Cynon), Treeynon ... Gwecìdi, gan Mr G. Davies, Ferndale Dafnau Cysur, gan Gorwyst, Lerpwl Y Wynebddalen, 1" Ehagymadrodd, a'e Cynwy6Iad. ♦ •♦- BANGOR: ARGRAFFWTD GAN SAMCEL HÜGHRS, 3, YORK PLACE. 353 356 361 363 367 366 370 371 37-1 374 376 355 36-í 373