CYFRES NEWYDD. *?«*W »tm »1« JTi* wm. *i* JMt ar,« »áw mm m*t »4« »4« »4« »4« »4* »4* arm »*« »4« wá* Ehif583.]- TACHWEDD, 1891. [Ctf. XLIX. Y 0 RONICL. DAN OLYGIAETH Y PARCHN.______________ M. D. JONES'a W. EEINION THÒMÄä.' <Ü CYNWYSIAD., -Adran Aìirtwiaeth— .--.-- Y Parch. Charles Haddon &purgeoa (gyda darlunj ... "... ... 321 Y Parch. Arthur Jones, D.D , Ysgrif IV., gan Mr L, D. Joneâ (Lleẁ _ Tègidl ... ... ... ... " ... ... " ... 324 Y diweddar Barch. Jolm Salisbury Edwards, TreorTcy, gau y Parch. H. P. ■ Jeiiiiins-..... ... ... ... . ... . ."..... „ ^ __,, _î3i). Gynlluu o Ysgol Sabbothol er ei dwvn vn mlaen vn e!feUhieV,sran Mr-Geo. H. Peàte, Llanbrynmafr ... ... ... " [ATjg.j', YJ • •• 334 :Llythyr 148 mlwydd oed, gan R. E. ... .-.[' — - ,.t * -. , • ...-. 33Í Cof a Chàdw . ;... ... ... ..'. -_-..; .....'- 3*5 Pregethẁyr a'r Myglys ___ ... ... ' ..,', ' ',..".; "347 Ton— / ;' Chant—" Gweddi yr Arglwydd " ... ... ',-.. Ysgol tr- Ysörifentdd— . , Syìwadau ar Ysgrifau ,.. • ... ...... .... ,; , *J5 PimoN i'b Plant— A. B. C. Ddirwestoì ... . ...... ... ~.'..,-." ."".;, Cthdeithas y Lili Wen— " Y Wraig yn ei Theulu.'j gan Kate Ellis, Hyfrydfa^ Fbtfuiog CONÓL GÒFFA—** Mr Joîn Davies, Ponkcy, gau Cyfaill ... ..._ Mr David Worthiugton,.gau T. D., Pant, Trefeglẃýs" Barddoniaeth— ■ -- - îjf' •- '- ***■ .—. .Cor-ff.aG.-EiiaUl-.gau Mr ft.-Maelir Aubrey (Meilir Mob),■ Llaner'chyniedd 3â8-- " Carlo," gau y diweddar Tauyuiarian ... ... .,. . -,,. 348 Cwyu C.0.11 am Mrs. W. R. Eíans, Tanyhwlch Terrace, Blaeuaií.Festinlog 3-51 Cadair Wag yn Glauhaíou Uchaf, gan Peufro ... ... ,., 352 NODION AR NewTDDIONt- Y Gynghres Eglwysigyn Rh'yl ... ... ... - Parnell yn ei fedd ... " .„ ì>r. Mackennal Etholedig yr ündeb ' LU—♦.» I : ■ PRIS DWY GEIN I O G 5 340 810 ,'. 341 342 343 344 V4M "ì 349 349 350 1 BANGORs ARGRAFFWYD GAN SAMCEL HTJGHES, 3, YORK PLACE. I Ŵj »> ___»___f __j» __g m>