Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYPRES NEWYDD. « »i* *;lw wjmj%~ ; JP,« »,* *,* J*i* »i* «W WH JTi* JTiU JTjH JfiW JTi* JTtU JT.* JWK JTi* *fa »( Rhif 574.] CHWEFROR, 1891. [Ctp. XLIX. Y C R 0 N_I_C L. DAN OLYGIAETH Y PARCHN. M. D. JONES a W. EEINION THOMAS. CYNWYSIAD. Adran Amrtwiaeth— Y Diweddar Barch. B. Thomas, Gurnos (gyda darlunj, gan y Parch. T. Evans, Cwmtwrch ... Cyfamod Personol, gan Mr Ben. Evans, Coleg Caerfyrddin Y Peth Mwyaf yn y Byd, gan Profîeswr Drummoìid, cyfleithiedig gau Llew Tegid ... Pregethwr, Pregeth a Phobl, gan y Parch. Bem Davies, Panttetr, Ystalyferp ... Hugh Jones, Gerizim, Llanfairfechan, Ysgrif III.' .., Elfehau Cyhtaf Cristionogaeth, gan líh. " Rhwymó* Satan " a •' Dileu yr Anwir," gau y Parch, D. Wyiine-Evans, Llanelli Cymdeíthas y Lili Wen .., ... .., .. ... CofaChadw ... TON— "Geer," M.C. (M. 3), Emyn 30 Llyfr Stephens (ail ran), gaiv Mr H. G. Greatorex, U.S.A. ... Barddoniaeth— Llinellau, gau Gwalchmai Cymerwyr enw Duw yn ofer, gan E. Harker (Isnaut), Llanrwst... Y Cronicl Bach, gan Penrhyn ... Cân y Sèr, gan Pedrog, Golygydd y Farddoniaetb. CONGL GOFFA— Miss Annie Chapman, gan Mr T. D., Pant Mrs Mary Edwards, Clawddmelyn, ger Bow Street, gan Cymydog Miss Gwen Roberts, Llanuwchlyn, gau Brawd... Y Golygwtr a'ü Gohebwtr— NODION AR NewyDDION— Gauaf anghyffredin o galed Mr Parneli eto BydacEglwys :;: 64 ■>s -♦•♦- P R I S DWY GEINIOG. -r-r-« . ♦-------- BANGOR: ARGRAFFWYD GAN SAMUEL HUGHES, 3, YORK PLACE. f * *1 «-^