Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

§*LJ/ CYFRES NEWYDD. 4gR »1* m *»* »;« »i* »;« »;* irîtr m m ÄS «vr «« »î* flw mat m\tc mfa »1* Mt «sAg Rhif 566.] MEHEFIN, 1890. [Cyf. XLVIIL Y C RO N IC L DAN OLYGIAETH Y PAECHN. M. D. JONES a W. EEINION THOMAS. CYNWYSIAD Adban Ambywiaeth— Y diweddar Barch. J. E. Tbomas, Bethesda, Penfio fayda darlun), gan y Parch. D G. Witliams, Ferndale ... ... •••a ••■ " A sefaist ti íi, O fy ngelyn ?" gan y Pirch. T. Evans, GÄtwrch Ail ddyfodiad Crist, gan y Parcb. D. V/ynne Evans, Llanelli ... Y waedd oedá gytota'f ... Athrawon Ysgol Sul— a'u cymhwysderau, gan Mr. Ben. Evans, Coleg Gaôrfyrddin... Dyrchaíiad Gwlad, gan Mr, John Robeits, Blaenau Festiniog ... Ysgrif ar Arch y Cyfamod, gan Anne Rees, Felin Uchaf Enwau'r Dcud«ìeg*Disgybl Ton— Adfywiad, cyfansodduyd gan Proft J. P. Jones, trefuwyd i'r Cronicl gän D. V.*T., Chicago CONGL GOFFA— Cadben Jones, Llanddulas Mrs Hughes (Bethania), Dowlais Mr Grifflth Lloyd Jones. Brynglas, Cilgwyn ... Mis Hannah Davies, Pontardawe Y GöLYGWYR A'ü GOHEBWYR—... YsGOL YB YSGBIFENYDD— Sylwadau ar Ysgrifau... NODION AB NeWYDDION— Y Beibl yu Sylfaen Safadwy ... ... ... ... ' ... Gwaddoîi Teulu'r Gwirodydd ... Bji Tiiol Balfour ..................... Undeb yr Enwadau ... Eneilwỳr i'r Eglwys ... PíGION i'B PLANT— Bendith ar y Bwyd Babddoniaeth— Emyn Ceuhadol (M. 17) OdhgSercli.......■ ■ ...... ......... Iliraethgan y Fam am y Nefoedd ... ... Dinvstr Sodom, gaa Edward Anwyl, Llanhrynmair ... ...... --------+ .*-------- PRIS DWY GEINIOG. 181 186 '.91 ♦ •♦- BANGOR: ARGBAFFWYD GAN SAMUEL HUGHES, 3, YORK PLACE. m».