Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFRES NEWYID. -m. (A DAN OLYGIAETH Y PABCHN. M. D. JONES a W. KEINI0íJ THOMAS. CYNWYSIAD Apran Amrywiaeth— Byr Gotiant y Paich. Evan Jones, Eíynonbedr, Sir Gaerfyrddin (gyda 'darlun), tan y Pareh. W . C. Jtnkiììs.. ('ydweli BoddJourwydd, gan y diweddar Dr. Aitìiur Jones, Baneor Capel Ceiygydiuidion, *>ir Ldinlyeli, gan M. 1>. Jones, Lala .. V Meddwi, gan y Pareh. ByweJ Edwaids Ail ddyfodiad Ciist, gan y Parcb, l>. Wynne Evans, Llanelli ... Athraẁon Ns^ol Sul—a'u cyniLwysdeiuu, gan Mr. Ben. Evans, Coleg Caeifyrddin... Toii y tienestr a'r canlyniad, gan Dtiniol Yychan, Coetmor Yard, Bethes-da Cystadleuaeth y Croniel YsGOL Y pRC'PHWTDI--- Pregetliwyr fel Gwrandawyr ... Cynlluiiiuu Pregethau l'ON— lesu'm Gwaredwr (Peter Hillioin), treínwyd gan D. V. T., Chicago CONGL GOFFA— Mr» Williams, Peubryn'ralH, gan y Parch. J. Arfon Davies Mr. William üvans, Hendy, eto YSGOL YR YsGRJFENYI>D— Sylwadau ar Ysgrifau... Y GOI.YGWYH A'ü GOHBBWYR—... NODION AR NEWYDDION— Yr Archwawdiwr Siluriad Mis o Wleidyddiaeth..................... Harddoniaeth— Llythyrau fv Mam, iran Mawddwy, Oregon, IT.S.A.......... Er Cofum john Lewis Davhs, Blaenpantsais, Bwlchygroes, gan J. J. ... Bedd Newydd Joseph, gan .Maggie S. Davies, Rhydgaled B.S., Dinhych 110 121 123 123 109 128 128 P R I S --------♦ •♦-------- DWY GEINIOG -♦•♦ BANGOR: ARGRAFFWYD GAN SAMLEL HUGHES, 3, YORK PLACE. .......................~~f~*'.............