Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFRES NEWYDD- **■';>-. ! •■v_-ì ••<..■»•:;' ' •:-1 ;.•;■; ;î *.-r.->'.s". •;;- r;,»•■"-. r.r; > : > ', - "; l : ì :". * -'■ ■ " *■•;*'.* *>* *'« ^i^ »!« *>!w wlw s'.ft ẅ'ẃ »!"« »!* mr »!« sr'.w >rin «"!* irîn »!* ẃ'f^ *!« »i* Vvfrí\ Khif 5G3.] MAWHTH, 1890. [Ctf. XLVIfí. ^__f»y_í '\~'*t:\ -.-;•» V *■■....:%.* 'ü :tt < -í _-■ S>- ;lv éc V :: feA <->r Í«TÍ\ <:~: <Ŵ' ttì\ 3'te"î\ ..- „,. / §"«Ta : f$ ■ / 3"lTî\ i_t.V r*' ,* :#•-■' fti_í 'fc>s *"."*; «j^* ■> -41. C R 0 1)AN OLYGIAETH Y PARCHN. M. D, JONES a W. EEINION THOMAS. CYNWYSIAD A DBA N AmEY WIAETH— V diẃeddar Barch John Hughes, Betbaniä, Dowlais fgyda darlun), gan .\h\ Wüliam Grimths, Dowlaia IYibau nad ydyut yti taìu Cyfraith, l'echòd. à îtbydäid, gan y Pareh. John Davies, Aberdar Agoriad byr ar WeddiT Arglwydd, gan y Parch. D. S. Davios, Caer- îyi'ddin Ail ddyfo liàd Crîst, gan y Parch. D. Wynne Evans, Llanelli ... Athraẁon Ys_ol Sui— a'u cymhwysderau, gan Mr. Ben. Evans, Coleg Càerîyrdih'n... .D-idl af, gyi'ranu at Achosion Teüẁng, gan Anue Rees, Felin üchaf Babdjdoniajbth— "Coiia niai llwch ydym," gan Tvon Ton— Nest (R S. Willis), trefnwyd gan D. V. T., Chieago ......" CONGL GOFFA — Mis Jones, Rhiwgoeh, Llanbedr y Cenin, gan y Parch. J. Arfon Davìes NODION AB NewYDDION — Digwyddiadau Brawychus V UÿU Owleidyddol ... PíölON i'iì Plant— Enwau Myfrau'r Testanient Newydd ... Fngyrau arwyneh yroriawr ... ••• ■ •■ ...... YstíOL YR YsGRIFENYDD— Sy.wadáû ar Yssrriíau... ... ■ -• ••• ••• ■•• ■ •■. V fiOI.YGWYR A'U GOUElìWYR-... ... ' ■•■ 82 -♦•♦- P R I S DWY GEINiOG --------4.^-------. BANGORi ARGP.AFFWYD GAN SAMFHL HüOHES, YORl. PLAOE. ^~'Káwm *m »'* tf* *'* *'* *'* *'* a** *''■* *'•* *'* *-Ä *•* *'* *•* Äŵ *•* * V i, " i, i i' ; '. ' - ; ' ; '• • ÌÁ a.'Ä *.'àc &'& &'& 'i-_*Ä-_ ^s^ Wb ....