Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL. Rhif SS6.J AWST 1889. [Cyf. XLVIII. I I .'. OYIíTWYSIAD. ANEBCHION A HASESION. Y Diwecìdar Barch. Enoch Jones, Mìlwaulcee........ 229 Y Wir ürefydd .................................... 230 I Y Pulpud Cymreíg .............___........ ... 234 \ Pregeth gan y Parch. W. R. Edwards ........ ..... 23? > ADRAN AMRTWÍAETH. Y Meddwl....................................... 241 í Crefydd y Beibl.........................,........... 243 i Na soniwch air am farw......................___... 246 \ Y Golygwyr a'u Gohebwyr..................v,.... 247 í YSGOL YB YSGBIFENYDD, At eín Gohebwyr ieuanc.......................... 248 I TOH. Pedrog........................................... 249 | CONGL GOFFA. Míss Ann Jane Thomas, Liaíifaircaereínion-----.— .. 250 j ADOLYGIAD AB NEWYDDION Y MIS.' í Shah o Bersia..........___..................... 252 j Prawf Parnell........................................ 254 j Y mesur addysg gauoiraddol ___............... 256 | Baìa a Bangor...................................... 256 j Rhoddíon i'r teulu brenhinoi....................... 257 j BARDDONIAETH. Yr aìltnd...................___.. ;............., 259 j Abraham yn offrymu ei fab ...... .'J -............... 259 f Engiynion i'r Beibl—-Yr Efengyl i Iwyddo s........., 260 } Y greadigaeth yn nioii Duw___........'...-----.... 2€Q j BALA; CYHOEDDEDIG GAN H. EYANS. JPrìs-Bwy Geifiiog,