TT CRONICL. RHIF403.] TACHWEDD, 1876. [Cyf. XXXIV.; oirisrisrw^-siJLiD. ANERCHION A HANESION. Y Teulu holî gan Iesu. Ni bu farw yr eneth... Cofiant am fy mam. . Beirdd yr Eglwys ... Cymanfa Le'rpwl ....................... 285 ...................•••• 293 ..................ife.->v * 296 ....................:.. 298 ..................*s$ .v. .300 Y Gwin yn Swper yr Arglwydd .................. 301 ADOLYGIAD Y WASG. Ieuan Gwynedd.—Y Dyferion.—Caneuon y Plant.... 303 Cymhorth i Chwerthin.—Y Glust a'r Tafod.......... 304 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Teyrngenhadwr Twrci, Archesgob, ac Offeiriad...... 305 Capel y Dysteb.................................. 307 Gladstone a'r Tyciaid............................ 309 Cynnadledd y Ẅesleyaid......................... 310 BARDDONIAETH. Er cof am Richard, mab Edward ac Elizabetlf Evans, Nantyrhedydd, Dinas Mawddwy......-~^Äv' * ' * 3r * Hefyd Sarah eumerch,................... Wft..... 312 BALA: ' r| .; CYHOEDDEDIG GAN H. EŸANS. Pris Dwy Geinioÿ.