■sr CRONICL. Rhif 398.] MEHEFIN, 1876. [Cyf. XXXIV. o~z"iNrisrw"Y"siJLi5). ANERCHION A HANESION. M Cartref, hyfryd gartref............................ 145 Cofiant Elizabeth Griffiths, Newmarhet.............. I$2 Ethel Irene...................................... 156 Pẅyllgor Coleg y Bala a theulu yr ogofau.....;....... 158- äk-y Parch. J. A. Roberts, B.D., Caernarfon........ 161 Jpëirdd yr Eglwys..................'. ............ l62 Araeth Garibaldi................................. 105 Ymddyddan oddiar Daniel iii...................... 16^. At Olygydd y " Cronicl".......................... 169 ADOLYGIAD Y WASG. "Y Gyfrol Olaf"................................ 169 "HelyntionBywyd S. R."........................ 170 BARDDONIAETH. 'Er cofladwriaeth am y diweddar Barch. O. Jones, Tal- y waen........................................ 170 Crist a'i groes.................................... 172 BALA ; CYHOEDDEDIG GAN H. EYANS. Pris Diuy Geiniog. , V*\/^5 —----'---------------------------------------------------------1°- mrxr;^>^> .............'" .r___..ri^^^^^\^rçj3