Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r. 3r CRONICL. RHIF393.] IONAWR, 1876. [Cyf. XXXIV. ANERCHION A HANESION. Rhyddfrydwyr yn gorthrymu...................... 5 Nodiadau ar Lyfr Esther ........................ II Bywgraffiadau gan Ohebwyr:— Y diweddar D. Griffiths, Ysw., Treliwid ........ 17 Y diweddar J. Griffith, Penymynydd............ 19 Cystudd........................................ 20 Paham y peidiais Smocio............,........... 21 ADOLYGIAD Y WASG. ì Ein Dyddiaduron................................ 24 Y ddwy Bregeth, gan y Parch. J. Thomas, Abertawe 25 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Claddfa Conwy.................................. 26 Toll Pont Conwy a Menai ...................... 29 BARDDONIAETH. Capel Bethel.................................... 30 Er cof am Willie, mab Mr. a Mrs. Thomas, Lake- field, Llanelli.................................. 32 Fy Ngweddi .................................... 32 *■ BALA : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN H. EYANS. 7^ çf Pris Dimj Geiniog. "J CT