Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Rhif. 272.] RHAGFYR, 1865. [Cyf. XXIII. änmijion a Ibànmon. Y CAWR GOLIATH A'R LLANC DAFYDD. 1 Sam. xvii. Hanesydd. Y mae yn tnyned yn rhyfel etto rhwng Israel a'r Philistiaid! Ydyw yn wir. Y mae y byddin- oedd wyueb yn wyneb—I*rael ar y mynydd 6ydd an ochr i ddyffryn Elah, a'r Philistiaid ar y mynydd sydd yr ochr arall. Ymofynydd. Rhyfedd iawn! Y mae Israel wedi gorchfygu y Philistiaid lawer gwaifh; agallesid dysgwyl y cawsid Ilonydd ganddynt ar ol i Dagon en duw svrthio o flaen yr arch, a thòri ei ben a'i ddwylaw; ac ar ol i Dduw Israel ryfela yn eu herbyn â mellt a tharanau. H. Gwir, ond y mae y Philistiaid wedi gorchfygu Israel lawer gwaith hefyd. Dylasent eu gyrn o Ganaan yn y dechreu, ond yn groes î gynghor y nef, darfu iddynt eu goddef: ac yn awr y maent wedi dyfod yn fflangell ofnadwy arnynt—ac yr oedd byddin y Philistiaid pan ymddangosasant yn ddiweddar yn fwy lluosognagerioed. Yr oedd ganddynt chwe' mil o wýr meirch—öO mil o ryfel-gerbvdau, a milwyrar draed "cynarnleda'r tywod." Tybir fod éu rhif yn 300,000. Y. Paham yr oedd cymaint a ryfela o dan Vr hèn oruchwyliaeth, pan oedd Duw ei hun yn eyhoéddi'fcî ddeddfau ac yn llywodraethn? A ydyw fctë yri'ìióffi1 r ddynion ladd eu gilydd? 1 ' «; H. Na, y mae efe yn casâu rhŷfeîoédd' â çtyáéíneff dẃyfol; ond "y mae yn eu goddef fel bátÿará ái^uwlöi-