Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CftONICL, Rhip 257.] MEDÎ, 1864. |Cyf. XXII. Slnerctton a f&anestom GORSEDD OGONEDDÜS. " Gorsedd ogoncddus ddyrchafedig o'r dechrëuad y w Ué ein cysegi ni."—Jer. jltìì. 12. Yma y canmolir tŷ yr Arglwydd, sef y demh Nid ar gyfrtf prydferthwch yr adeilad—nid am fod ei feitìi yn fawrion a'i furian yn gedyrn^-nid am fod ei gerfiadau yn gywrain a'i ddodrefn yn ddrudfawr—ac nid am mai Solomon, y doethaf a'r cyfoethocaf o'r brenhinoedd, a'i hadeiladodd. Yr oedd yà anghymharol yn y petb.au hytì; ond yr oedd gwir ogoniant y tŷ yn llawer mwy—" Cysegr preswylfeydd y Goruchaf," a "phreswylfod i rymus Dduw Jacob." Ý mae pob dytì da yn parcho cysegr ac ordinhadau yr Arglwydd> yn siarad yn bareh- tìs am danynt, ac yn ymddwyn yn barchus atynt ac ýnddynt. Gallai i Jeremiah lefaru y testun am fod rhyw elynion yn dir- mygu tŷ yr Arglwydd, neu rai o'r genedl yn ei ddiystyrp trwy droi at eulunod—" sel dy dŷ di a'm hysodd." " Gorsedd " yn arwyddo yr awdurdod pertbynol i'r tŷ: " ogoneddus "~ei gymeriad difrycheulyd: "ddyrchafedig"—ei uwchafiaeth ar bob lle arall: " o'r dechreuad "—sef o ddechreu da. Yr oedd y deml o'r dechreuad yn lle o awdnrdod ogoneddus ddyrchaf- edig. Ond gallai mai hyn yw meddwl y testun, Mai ýr orsedd ögoneddus ddyrchafedig (nefoedd), yw lle ein cysegt ni—y cysegr daearol yn bortread y gwir gysegr. Yr oedd y cysegr daearol yn ddangosiad o'r cysegr nefol—y gogoniant ar y dnigáreddfa yn arwyddo presenoldeb Duw yn y íiefoedd—mynediad yr. mrchoffeiriad i'r daearol yn arwyddo tnynediad Crist i'f oréfuij