Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-*>*";l Y GBONICl/f*^ ■ « ' l ' Rhif 204,] MÉHEFIN, 1884. [Gyp. XXII. •• ẁ-' •: &ncrrf)um a ^ancstori* . - IESU GRIST YN GYRÜ Ÿ BYD BENBEN. "Na thybygweh fy nyfod i ddanfon tan^nefed'ü i^'y "djíaear: r.i ddaethutn i ddanfon tanirnefe-id, ç.nd cleddyf. Canýs mi a dd^ethum i osod dyn i ymrafaelio yn erbyn ei dad, a'r ferch >n ertîyn ei.mara, a'r waudd yn erbyn ei ehwegr;" Mat. k. 34. Ŷ-^ÀjE ein testun yn taro yn rhyfedd ar y gînsjt.- Ni bûasaì Dafydd ryfelwr, na Joab, ..Jt^ywysog ei lu; îe, nf buasai Alexander Fawr, na Cffisar, na Boni, na Wellington^^n foddlon llet'aru f'el byn am diuiynt eu hunain. Pe buasai ein testun yn wirionedd Uythyjrenol; y' felldith fwýaf as*gjq|d daear erioed oedd i Grìst roddi.ei-drq§d'mevvn cnawd. a'bnasai swn ei draed yn dyfod i dŷ yn Fwý ofnadwjf^ag adsain car- lamiad Uc^frudd. Dy wedẃnäir yri— I. AM ECHltYSLOtílTWYDD YẀHAFAELlÓ. ^ Y mae yn ofnadwy rhwng tcyrnasoedd, Y mae rhyfel wedi cacl ei alŵ yn degan chwareu brenhîíioedd ; ond 'b'i eu chwareü hwy yn chwerw i'r hyd. Aeth-yu ddadl pa un áî Siarl X. ai Boui oedd i fod ar orsedd Firainc. Et'aliai iiad oedd gwerth deilen wywedig^o wabarìiaeth rhwng y naill a'r. Liall o lan 9j teilyngdod. Ymwthiodd Sior III. i'r ddadl; tybiod.d/ymer- awdwr Rwssia, brenin Prwssia,' a mân-dywysogiorr Geîmafty, y dylasent hvçythau gael rhan o'r sfpoi t. Buont yn ymlaiìd aui 23 o flynyddau. Gwariasant filiynau anamgyflyéâádwy o «ddarnau aur, llaowasant feus-ydd â chelaneddau/à îltwîasant Ì 'afonydd á gwaed; ac i ddibenu y camwedd, yn íbre lofèjf Suf, | Mei" m L'816, cyfarfa y byddiuoedù arfacs WnterioepRmoct ";%• ■'* ■ * * *