Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^ CnraiíL Rhif251.] MAWRTH, 1864. [Ctf. XXII. ¥ ©snntopsíalr. ANERCHION A HANHSION. Pedr yn Llýs yr Archofleiriad........................ 61 Eliza, merch henaf y Parch. D. Roberts, Caernarfon. 67 Lly t'r Samuel Roberts................................ 69 O! goleuwch ri....................................... 72 Tysteb i J. R........................................ 74 Llythyr Gwr Ieuanc at ei Fam.......................75 Diangfa gyfyng......................................76 Llais o'r Crogbren at Ieuenctyd......................78 Y Wasg.—Resurrections.............................. 79 üemau..............................................79 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Sydyn ymddangosiad ein üwr bach..................80 Holyoake........................................... 81 Mis y llofruddio yn ot y Gyfraith.................... 83 Yr Ergyü ofuadwy................................... 83 " Edrvch ar hwn uc ar hwna"........................ 83 Carmêl, Cendl....................................... 81 Eiu Senedd a'r Rhyfel............................... 85 Cyfaríod Ctiwarterol Lleyn ac Eifîonydd..............86 BARDDONIABTII. Dammeg y Gwybedyn a'r Pryí Copyn................ 87 David Tbûnius, Forést, Whitlaud...................87 YR AMLEN'. At ein Dosbarthwyr................................ 2 Atein Darllenwyr ................................... 2 LlyfrS. R„..............|........................... 3 Cyfarfod Chwarterol Mou............................ 4 Cyfarfod Chẃarteról Mynwy ........................ 4 At Esgobion a Diaconiaid E^lwysi Cymru........... 4 DOLaBLLAU: ARattAFFBDIG GAN M. O. JONBS AND CO. Pris IJc.