Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Riny 661.] MAI, 1898, [Ctf. LV1. DAN OLTGIASTH Y PARCHÌJ. M. D. JONES, W. EEINION THOMAS, a'r Proff. T. RHTS, B.A. CYNWYSIAD. ADSAN AMRTWIAETH— TüDAL. Nodiadau Enwadol.'gan Keinion ... ... ... ...129 Tstori Fuddugol yn Ngwyl Dewi Ebenezer, Bangor, g-au Luey Gray ... 133 Parodau Paul, gan y Parch. T. R. Davies, Burniey ... ... ... 139 Hmnanlywodraeth, gan Mr. John Williams, Taylor-street, Lerpwl ... 147 OOF A Chadw— Crefyddol, Gwleidyddol, Cyffredinol, Galwadau a Bu Farw ... ...142 Cyfrís "Y Tadaü Anibtnol"— S.B., gan Keinion fgyda darlun), gan y Parch. Ellis J ones, Bangor ... 144 Barddoniabth— Haws cyneu t&n ar Hen Aelwyd, gan Dewi Glan Teifi ... ... 141 Y Cybydd, gan Ioan Dderẃen o Fôn, Castellnedd ... ... ... 143 Croesaw, gan Gorwyst, Lerpwl... ... ... ... ...152 Gwallt Melynliw Geneth Fechan, gan Dewi Glan Teiíi ... ...156 TôN— Elrena, Trefniad gan W. D. ... ... ... ... ...151 ConöL GOFFA— Mr. John Jones, Ebhw Vale, gan Ioau Dderwen o Fôn, Castel'nedd ... 154 Mr. William Jones, Beudymawr, Pentrefelin, gan Mr. W. D. Jones, Morfa Bychan ... . ... ... ... ... ... ... 155 Mr. H. J. Owen, Waterworks, Llanfáiryneubwll, gan Mr. W. S. Eoberts... 155 HANES T MlS— Croglith Gwaedlyd, Merthyr Materoliaeth ... ... ... 157 America a Hispaen, Capel Spurgêon ... ... ... ... 15S TiracAddysg ... "... ... ... ... ...159 Gtda'r Beirdd— Dydd Gras, gan Mr Arthnr Bowlands (Ab TJthr), Rhyl ... ... 160 Dros yr Iorddoncn, eto ... ... ... ,., ...160 PRIS BAN60Ä: AB.GKAITWYD «AN 8AMUIL HUGHÍ*. 4é, HIGH 8TRBET.