Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

•w BLWYDDYÎf EIN JIWBILI. W&t s-i* «rm *î* ẁ «ẅ: jẅs *te *i* irin »1* sẅ sÿ* «5 *mr iŵ m *.* #i* mp IK Ehiv 59 0.1 MEHEFIN, 1892. [Ctí. L. C RO N 1 C L. M, D. DAN OLYGIAETH Y PARCHN. JONES a W. EEINION THOMAS. CYNWYSIAD. .'- dris Amuywiaeth — Tudal, Y Diweddar Barch. R. P. Jones, Peucader (gyda daritmj, gan y Parcli. D. Cadfwlch Davies, Cilcenia ... ... ... ... ... hil ' Dameg y WiuLlan, gau y Parch, W. R. Edwards, Brynmawr ... ... ltì-i Nodion ar yr Efengylâu, \sgrif IIL, gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Hawen ... ... ... ... ... ... ... Iü7 Y Diweddar Barch. Robert Thomas, Penrhiwgaled, gan y Patch. K. Jones, Llwynctelyn... ... ... ... "... ... 171 " Y Dyn ar Duwdod yuddo'n Trigo," Penod I. -Duwdod Crist, gan y Parch. llywel Edwards, Birmingham ... ... ... ... 173 Symudiadau Gwelnidofcion Anibynol, gan y Parch. T. .T. Jenfcyn, Llwyupia 175 Camdrculio'r Sabboth, gan y Parch. Thomas Evans, Gîantwrèh ... 17ü CofaChadw ... ... ... ... ... ... 183 Y Wei-s Sabbothol, gan Proíî. T. Rhys, B.A., Bangor ... ... 187 Cymdeithas y Lili Wbn— Adroddiad Cangen ílyfrydfa, Festiniog, gan Mr. David Davies .., 17!' Sel Grefyddol ... ... ... ... ... ,., l>ẅ ElN JlWBILI — Adolygiad o 1843 hyd 1892 TON— Tabernacl, cyfansoddwyd gan Jason, Par. i'r Cronicl gan D.Y.T. Y GOLYGWYE A'tJ GoHEBWYR— Sylwadau ar Ysgrifau ... ... ... ... ... 18<3 Hanes y Mis— Pregethwr Newydd ... .. ... ... ... ... 189 AiLleidr, Woods? ... ... ... ... ... ... 190 Undeb Llafur i Gymru, Trothwy'r Lecsiwn ... ... ... 191 B ABDDONIAETH— Lili'rPasc, eyf. Nellie Rees, Llechryd ... ... ... ... 170 Engîyn—Y Diweddar Mrs Jones, gan Glanedog ... ... ... 172 Penillion ar ddechreu y Flwyddyn, gan Wm. Janies (Gwilym Gloff), 90, Luke Street, Femdale ... ... ... ... ... 192 "Oedfa," gan Maggie Davies, Rhydgaled B.S., Dinbych ... ... 192 181 184 PR IS -------♦ •♦-----r- DWY GEINIOG. -♦•♦• BANOOR: ARGRAFFWYD GAN SAMCEL HUGHES, 3, YORK PLACE. •H>