Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BLWYDDYN EIN JIWBILL HgHH^ Rhct 588.1 EBRILL, 1892. ; t>. L IY CRONICL. DAN OLYGIAETH Y PARCHX. M. D. JONES a W. EEINION THOMÀS. CYNWYSIAD. ADRAN ÀMRTWIAETIi — TtJDAIi. Y Parch. Thomas Lewis, B.A., Bangor (ÿyda darlun), araiì y Pareh. J. M. Mòrgan, Penmaenmawr ... ... ... ' ... ü7 Nodion ar yr Efcngylnu, Ysgrif [., !;an y Parch. J. J. Jones, B.A., Hawen 9'.' Syniad Dynoi a Synîad Dwyíöl, gan y Parch. K. Byans, Pcnnaain " Y Dyn a'r Duwdpd ynddo'u trigo," Penod 1.---Duwdod Crí<st, gan y Parch. Htíc! Edwards, Biriniiríham ... ... ... .",, 107 Y Wers febbòthòí, gan PrufT. T. Rhys, B.A., lîangor ... ... 111 CofaChadw ... ... ... ... ... ... 114 Ein Llyfrgell .., ... ... ... ... ... 121 Y Genedl Hebreig ... ... ... ... .. ... 127 Ysgoi t Prophẃydi— V. Difynu Adnodau, gan Etabhi ... ... ... ... ... lo<> Y Goltgwyr a'u GoheBwyr — Bylwadau ar y&grftau ... ... ... .,, ... 113 ElN JlWBILT — Adolygiad 0 1843 hvd 180t .., ... ... ... ...fff}.. Ton— Plevna, gan Mr 0. V. Jones, Feiinheli ... ... ... ... .!!£ Yrgol tr Ybgrifentdd— Bylẅadau ar Ysgrifau ... ... ... ... ... iií> C'ONGL GoTFA— Mr Dafydd'Jones, Dolan, gan Mr WiUiam Jonca, Liauellj ... ... 121 Miss Raehel Jones, Hco'. yr TJndeb, Caerfyr.ldin, gan Mr Beo. Evaus, Coleg Caerfyiddin ... ... ... ,., .,, ... 122 Mr Joìm Williatns (Asaph Godre'r Graig). Ystalyfera, gau Mr Abram Jonatban, Pantteg ... ... ... ... .,, }j> Hanes t Mis— Cynghorau Sirol ... ... ... ... ... ... 12."> Y Senedd, Coleg Bala-Bangor ... ... ... ... ... 12(i Streic y Glowyr, Royalty ... ... ... .,, ... 127 Barddoniahth— 0 Na Byddai, gan Dcrweneof Y Tyngwr, gan Gerallt, Maentẁro£ Cwyn Col) gan Glan Iago Llinellau Coffadwriaethot, gan Sarah Joiic», S*ilor*8 Ro*, Pwü --------♦•♦-------- PRIS DWY GEINIOG. BAXGOR: ARGRAFFWYD GAN SAMCEL HUGHE-S, S^. Y0RK PLACE. ẅ ẅe »** JẀ *V *»* m-