Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jöIjw iuuy jn jüun jiwjöìj-íJl. R^^fcAŵA^ -^í^ Khif 585.] IONAWR, 1892. [Ctf. L. Y CRONÌCL <« f* DAN OLYGIAETH Y PARCHN. M. D. JONES a W. EEINION THOMAS. CYNWYSIAD. Adran Amrtwiaeth— Y Parch. Thomas Rees, Maenygroes, C'einewylû (gyda darlunj. gan : Adgof ... ... ... ... ... ... .., 1 Y Llew Rhuadwy, gan y Parch. D. Wynne Evans, Llandli ... ... 4 "Y Dyn a'r Diîwdod ynddo'n trigo'" Ysgrif I„ gan *ý Parch. Hywel Edwards, Birmingham ... ... ... ... ... S Arfau i Areithwyr Dirwestol ... ... ... ... ... 10 Y Wers Sabbnthol ... ' ... ... ... ... ... ÌS ' JNos Nadolig mewn Ty Capel ... ... ... ... ,., 17 CofaChadw ... ... ... ... ... ... 2o Ysgol y Prophwydi, gan Rabhi... ... ... ... ... 26 Ton— Tôn i'r Ysgol Sul, trefnwyd i'r Gronîel gan D.Y.T., Cliicago ... .., 12 Ctmdeithas y Lili Wek— Rhestr Enwau'r Aelodau ... ... ... ... ... 22 " Mag ef i mi," gan Mr. Jolm lsaae. Tynewydu ... .., ... 22 ElN JlWBILI— Adolygiad o 184o hyd 1^92 ... ... g ... ,;, ... 24 YSGOL TR YsGRIFENTDD— Sylwadau ar Ysgrifau ..., ... ... ... ... 27 Y Lleidr Edifeiíiol, gan loan ... .., ... ... ... 27 Hanes t Ml8— Tywvdd, Anwydwst, Daeargryn Japan, \ewyn Rwsia, Crístionogion China, Mr. Balfour ag Ymreolaeth ... Dadgysylltiad ar y Blaen, Mri. Chamberlain a Lloyd George, Ymreolaeth i Gymru, Dinbych a Chaerfyrddin, Arglwydd RÙssell, Crefyddol ... $ö CONGL GOFFA— Mrs Laura Catherine Davies, Aberllefeni, gan Mr. Samuel Roberts, Cefn- meurig, Salem ... ... ... ... ... ... 31 Barddoniabth— Cwyn Coll. gan Pedrog ... ... ... ... ... 0 ¥ Lili Wen, gan Hwfa Mon ... ... ... ... ... 23 Cwyn Coll, gan y Parch. E. Wniou Evans, Bettws, Abergele ,m ... 58 Iesu yn Einol, gan Mr. W. D. Jones, Pentrefelin ... .',',' ... .12 Deau Americ, -♦•♦- BRIS DWY GEINIOG. BANGOR: ARGRAFFWYD GAN 8AMCEL HT7GHES, 3, YORK PLACl. äfr