Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Rhif. 295. TACHWEDD, 1867. Cyf. XXV. $ Oîgttntopm'at). ANERCHION A HANESION. Etholedigaeth, gan y Parch. David Thomas................ 285 Ymfudo—Llythyr II—I ba le yr Ymfudir ?............... 292 " Aberth Moliant," "Y Tyst," a'r Dysgedydd............. 296 Y Parch. D. M. D. a Llyfr Americanaidd S. R............ 298 Ateb Llythyrau...:................................................ 301 S. R yn Abertawe a Llanelli................................... 302 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Pethau Ffodus Eisteddfod Caerfyrddin..................... 303 Pethau Anffodus yr Eisteddfod............................... 303 Pethau Ammheus yr Eisteddfod.............................. 305 Abyssiniayn y golwg............................................ 306 Garibaldi yn colli....................'............................. 307 S. R. ynPfestiniog..................................."............. 308 Y diweddar Mr. DavidP>eynon Evans....................... 309 BARDDONIAETH. Carol Nadolig..;.................................................... 310 Myfyrdod ar Jàn Afonig yn Nghymru...................... 310 Nac ofna, Gristion, yn y glyn................................ 311 Y Cristion yn ei gystudd yn hiraethu am y Nef......... 311 Er cof am Ann, merch Mr. Thomas, Marquis, Mon...... 311 Englynion ar ymweliad â Miss Howells, Penybont...... 311 Cof am Lewis Evans, Twyncarno, Rhymni................ 312 Ymson hiraeth ar ol Annie fach.............................. 312 Dau Engiyn i'r Lleidr...........,.............%................. 312 Croesawiad i S. R. i Gymru-.................................... 312 YR AMLEN. At ein Gohebwyr....................................^............ 2 AtyPjjtrch. J. R................................................... 2 Rhybndd..........................................-i............~- 3 Tystèb S. R.......................................................... 3 DOI,QELI.AU: ARQRA?FBDIO GÀN WriiLIAM HUGHES. Pris ljc. àB^^Sj i i ---------i;~-i-----t—n=^""