Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ANERCHION A HANESION. Etholedigaeth y Beibl.........m................................ 201 Gair otldiwrih S. R...........'.................................. 210 Is neu uwchlaw deall y Gol................................... 214 Dalen v Plant: —Yr Areithfaa'r Wasg yn canmol eu güydd............................................................. 214 Edwarì Davie9, Ysw., Rideliffe St., Le'rpwl............. 216 Y Wasg:—Cyfrol Olaf S. R.................................... 218 Llythyr o America ara S. li..................................k 220 William Thomas, Giant's Grave, Briton Ferry...........' 221 Brawddegau dewísedig........................................... 221 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Y Trade Unions &r Strikes.................................... 222 Tro byr trwy Fynwy............................................. 223 Cyfiwyniad Tysteh i'r Pirch. D. Rees.................... . 224 Pwy d.leuaut am dro i Paris?.........................f|...... 226 BARDDONIAETH. Coffadwriaeth am Mr. D. Morris, Athraw Ysgö\Frut- anaidd Penllwyn ........................................•....... 228 Englynion i'w rhod.îì ar glawr Llyfr Hyuinau S. R...... 228 Uu oblantCymru yn y Gerhydres........................... 228 Ar briodas Mr. J. H. Joues à Miss Jones.................. 228 Beddargraff y Cristiou......................................... 228 YB AMLEN. At ein Gohebwyr................................................. 2 Tvsteb S. R....................................................... 2 GairoddiwrthS. R................................................ 3 Samuei a Saul...................................................... 4 líOLGlîLLAü: .VaGHA.FFKDIG GAN WII.LIAM UUÜUÍiS. Pris Uc