Y CRONICL. Rhif. 288. EBRILL, 1867. Cnr. XXV. $ atgnntogatafc. ANERCHION A HANESION. Y Dall.....................;......................................... 89 Gair oddiwrth S. R.............................................. 98 Gwrthgiliwrat Wrthgilwyr,................................... 98 Tegwch a rhyddid y Faner.................................... 104 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. John Stewart Mill, A. S., a gwersi ein Colegau........... 108 Testun llawn—Pregeth wag—Dim ffrwy th............... 110 Fy myr ysgaŵi gystudd......................................!... 112 Y Efeniaid........................................................... 113 Marwolaeth a chladdedigaeth MissM. P. James.......... 114 BARDDONIAETH. Sylwedd Pregeth.............................................;.... 115 DychymygMam................................................... 116 Englynion........................................................... 116 YR AMLEN. Cwynion Thomas, Tredegar, a Parry, Abersoch...... 2 At ein Dosbarthwyr a'n Derbynwyr........................ 2 DOLGELLAU: JLRGRAFFEDIG GAN W. HUGHES AHD CO. Pris l£c. '^> , ,.