Y CRONICL. Rhif. 287. MAWRTH, 1867. Ctf. XXV. # ©gnntogataù. ANERCHION A HANESION. Bywyd Iesu Grist.................................................. 81 Dadl—Rhyddid a Gobaith..................................... 66 Gair byr am y meirw............................................. 70 Maethlu a Golyddan.............................................. 72 Y Wasg:—Cân fuddugol o groesawiad i S. R. ar ei ddychwelìad ì'w hen wlad.................................... 73 Caru, Priodi, a Byw.............................................. 74 Geiriadur Bywgraffyddol..................................... 75 Birfcenhead ......................................................... 76 Gair oddiwrth S. R. at Bwyllgor y Dysteb................. 77 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Y Mis yn Adolygu y Flwyddyn.....*.......................... 81 Richard Garth a John Bright.........................,....... 82 Yr Ymosodiadau.................................................. 8S Cyfyngderau y Mis............................................... 84 Caethiwed Llafur................................................... 85 Carno a Llanwnog................................................ 86 Gerieim............................................................... 87 Aberystwyth—TystebS.R...................................... 87 BARDDONIAETH. Llinellau ar Brìodas Mr. Prìtchard, Wrexham, â Mìss S. M. Roberts, Conwy......................................... 88 Tysteb i S. R........................................................ 88 Y Nadoliç, 1866.................................................... 88 Crist yn y Bedd.................................................... 88 Crist yn Adgyfodi................................................. 88 DOLGELLAU: ARGRAFFBDIG GAN W. HUGHBS AND CO. • Pris ljc