Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Rhif. 275.] MAWRTH, imi [Cyf: XXIV. &nei'cf)ton a ^anrston. Y CAWR A'R LLANC WYNEB YN WYNEB, 1 Sam. xvii. 38-48. Sanl y Brenin. Wel, wr ieuanc, dyinay dydd pryderus wedi dyfod. A ydwyt ti yn daJ yn benderfýnoí i wynebu Goliatli y Cawr? Dafydd. Ydwyf, fy Mçenin. JJrenin. Tyred gyda mi, ynte, i'r arfdý i gael dv wisgo mewn dillad milwrol. Galhîsii gael í'y rhyfejwisg n'm harfau i, oni b'ái eu bod yn ormod i li o lawer, gan fod y f'ath wahaniaeth maint rhyngom ; ond y mae yna ddigon o bob math a maintioii yn yr arfdý, awn a dewiswn. Dyma bâr o'r fath oreu,a ehleddyfa gwaewffon yn cyf- ateb, os ydynt gymhwys o f'aint. Gwisjja y llurig yma am danat. Yrbelçn vma am dy ben Hto, a'rbotásau yma am dy dra'ed. Gwregysa dy gleddyf ar dy glun etio, a pjiymer ý darian yma yn dy law. Dyna, ni chafodd neb erioed ei arfogi yn well. Pa fodd yr ydwyt yn teimlo? D. Wel, y mae y dillad yn g\-nihwys o ran maint, ond yr wyf yn teimlp yn rhyfedd \inidynt. Nid wyf yn gyfarwyild a'r fath wisgoedd. Ni fedraf na cherdded, na chodi fy mreichiau ynddynt, A phethau dyeithr iawn i mi yw y cleddyf a'r darian yma. Yn wir, yr wyf yn meddwl f'od yn well i mi gyfarfod y Cawr yn fy nillad bugeilio—cymeryd fÿ ffon dafl yn fy llaw, a'm hysgrepan ar fy nghefn.