Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^ Craẃl. Rhif. 127.] TACHWEDD, 1853. [Cyf. XI. ¥ ©snntonsíalr. COFIAINT. Sarauel Thoraas Jones o'r Maesglas.....................323 Morwr Ieuanc Crefyddol................................326 ANERCHION A HANBSION. Gwelyau Angeu.........................................330 Y Chwyldroad yn China................................337 Dyledion Addoldai Maldwyu............................339 Dylanwad Esiampl......................................340 Y NBWYDDIADCR. Cyraanfa Ddirwestol Gwent a Morganwg ..............344 Y Dreth Eglwys yn Mallwyd, Meirion..................344 Miliwn o Destaraentau i China..........................345 Cyfarfod sefydliad yn Trinity Chapel, Caerdydd.........346 Dyffrynoedd yr Amazon.................................346 Llywiawdwyr Ieuainc—Gwastraff.—Gwenith.—Darllaw.. 347 Toll Llythyrau.—Lord Palmerston....................... 347 Y Palasau Gwvdr.—Omnibuses.—Y ffordd i wario arian.. 348 Gwerth Tir.-Goleuni newydd.—Peth da i'r llygaid......348 Y moddigodi yn y byd.................................348 Croesi'r Atlantic mewn chwe diwrnod...................349 "The Maine Law."—Teithio yn Lloegr ac ar y cyfandir.. 349 Carchar Birmingham....................................349 BABDDONIAETH. Priodasy Parch. R. Williams........................... 350 Marwolaeth John Owen.................................350 Anerch i T. Lewis, Ysw. a'iBriod.......................350 Gwraig y Meddwyn.....................................350 Englyn ar y Gwir...................................... 350 YR AMLEN. At Ohebwyr............................................322 Y Casglyddion a'u cylchdeithiau................ .......332 Yr Argraffwasg.........................................351 Hysbysiad.............................................. 351 Darlun v Parch. D. Williams, Troedrhiwdalar...........351 Dyddiadur yr Annibynwyr am 1854.....................352 RVAN JONES, ARGRAFFYDD, BRYNTEG, DOLfiRLLAU. fPrit ceiniog a dimai.J o. c-; o< ■.-«• >=>