Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ŷ CnnrirL Rhif. 122.] MEHEFIN, 1853. [Ctf. XI. ¥ ffiínntopsíati. C0FIAINT. Cofgolofn Coffadwriaeth am rai o Blant Sion.J.......... 163 ANBBCHION-} HANBSION. E,'lurder a Chynghanedd .....'......................... 166 Beirniadaeth—Creulondeb tuag at Aniíeiliaid............ 170 Creulondeb tuag at Anifeiliaid.......................... 175 Dyledswydd Plant at eu Rhi'eni......................... 183 #T NEWYDDIADCB. Cymdeithas Heddwch, a'r "Carnarron Herald".......... 187 Lhwodraethiad India................................... 187 Ta'lhaiarn, a Chymdeithas Heddwch..................... 188 Cydfilwyr Wellington...............'.................... 188 Codiad cyflogau......................................... 188 Oedran Gweinidogion y Llywodraeth.................... 188 Teithio yn America....................................188 Cynnydd Treuliau ein Sefydliadau Milwraidd........... 189 Trauly Milisia..........................................189 Dim gollyngdod o'r Milisia.............................. 189 YrEtholiadau diweddaf...............;................189 Y Ballot................................................190 Darno aur............................................. 190 Agerddbeiriant cryf..................................... 190 Californiaac Australia..................................190 Toll Lly thy rau Traraor.................................. 190 Mrs. Harriet Beecher Stowe............................ 190 Cymdeithas Heddwch...................................190 YE AMLBN. At Ohebwyr............................................ 162 Yr Argraffwasg......................................... 162 Cyfarfod Blynyddol y Fibl Gymdeithas................ 191 Cynllun Addysg y Llywodraeth......'.................. 192 Ymfudo................................................ 192 EVAN JONBS, ABGBAFFYDD, BEYNTBO, DOLOELLAÜ. (Prit ceiniog a dimai.) .<. >o òo