Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL, Rhif 114. HYDREF, 1852. Of. SJj Ünmỳitm a ^attesúm. . ' JUBILI PENARTH-. , (% ■ ■ -;■ . i:;; "Yr Arglwydd a wnaeth i ni betban mawrion; um hyny yr ydyrfl yn UaWen," Sahî e«vi. 3. * ; : * .-: . I Cÿnnwysud,—Dechreuad yr Eglwys Annibynol yn Penarth— yr hen .' weínídogion Tibbot, Roberts, Richards, a Davies—llwyddiant ýr . achos—y Parch. James Dayies, ei lafurion a'i ymadawiad—dechreuad gweinidogaeth R. D. Thomas yn 1842—capelì newyddiojn, ac adgy- . weiriadau—y draul a'r ymdrechion—agwedd crefydd yfa y plwyfau cymydogaethol—cyfyngderau yr amaethwyr, ac ymfudiaetb—taitb R. D. Thomas i'r America, a'i ddychweljad Hwyddiànnus—Cyfarfody y Jubili Awst 4, 1852—nodijidau Golygydd y Cbonicl. - ,;«***à*. . • •-♦ .■■•;; Cynghobwtd nü ddefnyddio y cyfleuädráftẁesenol i ysgrrfr enu crynhoad o hanes yr aehos crefyddA|îirn Penarth cCr:, > cymydogaethau, plwyf Llanfaircaereinion, Maldwyn, Gog- ledd Cymru. Nid ydyw ond crynhoad. GaHjtwtfwr parcbus Hanes Ymneillduaeth yn Nghymru ychwíançfcu^ ato, neú dynu oddiwrtho, a'i gyhoeddi, fel y barno oreu. Y pethau 1«a welsom á'n llygaid, ac a glywsom a'n cln<»tiao, ao» fyheg- odd ein tadau i ni, a draethwn. Ni clielwn r.'iag ein meib- ion, gan fynegu i'roes a ddel foliant ỳr ArgJwydaya'i nerth, /a'i ryfeddodau a wnaeth efe. Fel y.gwybyddont y plant a ' enir, a phan gyfodont, y mynegant fcwy i'w plant hwythau. Fel y gosodont eu gobaith ar Dduw, y cadwont ei orchym- > • yniori, acy dilynont Iwybrau ffydd a Ilafur <?u tadau riuwfol a \ ffyddlon. Y mae yr eglwys yn Penarth wedí magu llawer o feibiön a mercbed i'r Arglwydd—llawérb'rthai hyny sŷrtó yn awr yn lmno yn llẁch y béddau, ac eraìU yh wasgaredigdrwy Gymru, Lloegr, ac America. Os gftẄjÿ<' " ysbry^oedd a berffeithiwyd " gael golwg ar yr ysírrifeu hon, rhyfeddant, diolchaut, a rhoddant ogoniant i'r tírwi» eydd yn-byẃ-yn oeBí^isoedd. Ond gwyddom y"^pjẄ yn dda gftn y saint gvta$garedig ar y ddactir gael hyfi obaties y llanercb 11 e