Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■f' ' '".***■ . > » . 8ŵ f / - y?1 \i - Rhtf 111. GOsRPHgNAF,? 1802. f • "* * l;: *.' . ■ '"*• V '.-C/ „ é^fO^í w'f, RÇBfiRTe,/Tfáj^^h1f (ioan íweog). "3 ÎS.- ' ' '. 'J? " " ^*' '''' *' Mìk y cyfryw hynodion yu ngbymeriad y Dachgeir^ypuane ' - hwn àg sydd yn ei wneuthur yn wrtbddrych teilwrfg'oîgoff- * . adwriaeth, er nad òedd efe ond pedair bìwydd ar ddçe oed. * pan fu far.w,. 'j£. u± . . » Ei rîeni ÿdyht Ẃilliarm ac EIizabetb Robertf, trigianol yn * "^ Maentẃrog, swydd Feirion. Y maent yn aelodẁ eglwjMŴ-' gyda'r Bedyddwyr, a'i dad yn bregethwr parchus a phobì- ogaidd yn eu plitb. '■' • *., Amlygodd loan er yn foreu iawn dueddiád at ddysgêid- iaeth. Yr oedd yn alluog i ddarllen ei Fibl pan yn bedair mlwydd oed. Nid oedd efe o duedd chwarèugar fel.plaut eraill, ond efe a garai fod wrtho ei hunan yn wastadoí" y# -t4'".'^ darllen ei lyfr; a phan elai i gwmniaeth ei gyfoedion, 'ni f byddai neb mor antedrus ag ef yn y gamp, oblegid y ohwags • goreù gan Ioan fyddai eü .tywys i ryw gongl o'r neilídu i ddarlleo a phregethu iddynt.. Anaml y gwelid ef beb eilifr* hyd yn oed wrth ei bryd bwyd; ác un o'r petbau cyniaf a' wnai ar ol deffroi yn y boreu fyddai estyn llyfr i'w ddarllen yn ei orweddfa byd amser cyfodi; ac ar ganol ymwisgo, eis* teddai i ddarllen. Nid oedd eisieuei ddwrdiaw ef at ei lyfr, s* íel y gwneir ag ambell un; ond yn bytracb, byddai yn ang- enrbeidiol ei attal ef weithiau rhag hyny, er mwyn ei iecbyd. Yr oedd. llyfrau yn gymaint hudoiftu-th iddo ef agydyw yr auri'r cybýcid, neu ddiod gadarn i'r'mëddwyn ; yr oedd wedi ei lyncu gan ddarlìengarwch, fel y, gellid dweyd nad oedd efe bron o ddim gwasanaeth i neb ond i hyny. Pan yr an- 'fooid'éf.ar neges, osdygwyddai fod llyfrau yj»,y tŷ yr elaiefe iddo, ái Ioan yp ei flaen atynt, heb droi ar y dde na'r aswy i foes-ymgyfarc'H â neb, gan angboflo y cwbl, fel yn fynych y gorfyddai ddychweiyd adrefiofyn beth oedd ei oeges, 'A