Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONÌCẄ Rhif 107. MAWRTH, 1852, Cvf. X. GMaint. M R S. M A R G A II E T IìEBB, SWYDl) BUTLElt, OIIIO. Ganwyd hi yn uechreu Elydref, 1774, yn Gwynfynydd, Llánwnog, swydd Maldwyn. Yr oedd ei thad a'i rjuam, Evan a Mary Roberts, yn bryderus a diwyd i arfer cu plant o'u mcbyd i feddwl ac ymddyddan am iechydwriaeth eu heneid- iau ; a bu eu haddysgiadau boreuol yn fenditbiol i'»holl blant; ac y inae sail i obeithio y byddant oll gyda'u gilydd yn y nefoedd. . Yr oedd tý Evau Roberts yn agored i weini- dogion yr efcngyl, o wçilianol enwadan, ddyfod yno i breg- ethu. Gwnneth Margaret ddèfnydd da o addysgiadau y grefydd deuluaidd. Pan oedd o gylch chwec-h oed, cafodd ei meddwl tyner ei ddenu i ymserchu yn Iesu, a'i gariad, a'i grocs, wrth glywed ei brawd, y Parch. George Roberts, o Ebensburgh, (yr hwn oedd ry w bum tulwydd a hanner yn hỳfi ha hi) ÿn siarad am yr enaid, ac am fyd a ddaw. Glynodd yr argraffiadau bor- euol hyny yn ei chalon drwy ei boes. Cafodd ei derbyn yn nelod eglwysig gan y Parch. Richard Tibbot yn yr Hen Gapel, Llanbrynmair, Ion. 18, 1795—yflwyddyn y daeth ei brawd, John Roberts, o'r athrofa, i ddechreu ei weinidog- aeth yu yr ardal. Bu Margaret yu gweini yn Cwrncarnedd Isaf a Dolgadfin, ac yr oedd y teuluoedd byny yu hoff o'i hysbryd a'i hagwedd. Yn 1801, ymfudodd i Americagyda 101 o ymfudwyr eraill, a bu 52, sef mwy na'r hanner o honynt, feirw ar y fordaith. Gwnaeth yr olwg ar gynnifcr o'i chydymfudwyr yn cael eu gollwng i huno dan y dòn argraff annilëadwy ar ei meddwl.