Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL, Rhif 219. GORPHENAF, 1861. Cyf. XIX. (ttoft'amt. MARY ROBERTS, MERCH EDWARD ÀC ANNE ROBERTS, WAENGOLECGOED, SWTDD FFLINT. Y mae hen ddedfryd Eden, " Gan farw ti a fyddi farw," etto yn parhau yn ei grym yn ein hyd ni; a hyuud rnor fanwi yw y gweinyddiad o honi. Rhifwyd trigolion y canrifoedd diweddaf wrth y miliynau, rhai yn mhob gwlad ac o bob sefyllfa; ond etto ni welir yn ein plith yn yr oes hon gytnaint ag un o honynt wedi dianc i adrodd hanes eu cydoeswyr, ac wedi llwyddo i ffoi o afael y ddcdfryd farwol hon. Y mae y ffaith hon mewn rhagluniaeth yn dangos yn amlwg i'r byd y bydd i'r holl eiriau a lefarodd Efe gael eu cywiro, ac ua syrth yr un iod o'f bygyth- ion heb eu cyflawni; a chan mai Duw y cariad yw, gallwn dawel gredn nad â un o'i addewidion heibio heb eu cwblhau. Tra yn y byd hwn yr ydym oll fel ar faes brwydr,—"Y saeth yn ehedeg y dydd, yr haint yn rhodio yn y tywyllwch, dinystr yn dinystrio ganol dydd; ac wrth ein hystlys y cwymp mil." Yr ydym. bob mynyd yn nghanol yr ergydion a'r saethau* gwelwn eraill yn syrthio, ac heb wybod pa fynyd y bydd y saeth farwol yn cael ei hannelu atom ninnau. Dianj yn yr ystyr hwn hefyd, gellir dywedyd mai brwydr y w bywyd. Cafodd M. Roberts y fraint o ymarferr à moddion ac ordin- hadau gras yn fore. Dygwyd hi i fyny yn yr eglwys o'i mab- andod. Hyfforddwyd hi yn ei hieuenctyd yn mhen y ffordd dda, ac y mae adfyfyrdod o hyny yn bresenol yn werthfawr i'w rhîeni. ' Pan yn 17 oed, gadawodd ei chartref, ac aeth i Manchester. Er iddi adael aelwyd rh'ieni, a'r addsldy yr arferai fyned iddûp