■' - ■•■ i • - . • t 01 . ■ ... - -.-.: Ehif 218.] MEHEFLN, 1861. [Crr. XIX. ¥ ©stmtoBStaö. ,,.„ " - ■ mä __ ij , ANBBCHION A HANBSION. 1; , ^ ._•. Barnwyr y ddaear, cymerwch ddysg................145 Gwastraff........ívi................;............. 151 Llythyr yr Hybarch C. J. at y Parcb. R. T. Baugor.. 157 Ymweliad âLluudain 30 mlynedd yn ol............,163 YFynwent Wladaidd.............ki.:.............. 165. ADOLYOIAD AR NBWÍDDION Y MIS. Garihaldia'rParch.W. Rees.......................... .1,68 [ Y Rifle Coraua'r Rhyfel-gynhyrfwyr................ 169 Yr Anerchiad oddiwrth heddychwyr Llundain at bobl Pfr'ainc,.,.........................'................ 169 Rhyfet yn America.................................. 170' Caerlleon.......................................... lîl Ÿr "Esgays and ReriewB "....................i'... 171 í BAttDDONI AETH. Llinellau Coffadwriaetbol........................... 172 Át Róbert Dafydd, Llanelityd .;...............*.... 172 . TR AMLBN. To Jobn Proi-is, Esq. Holyhead...................._' 2 '. YiDdwy Pil o Hymnau............................ 3 Hanes Ymneillduaeth............................... 4 , BVAN JONBS, ABGRAFFIDD, DOLGELLAU. , « PrUlJc.