Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Bhik 612.] EBRILL, 1894. -[Cyf. LII. Y CRONICL. DAN OLYGIAETH Y PARCHNV 31, D. JONES a W, EEINION THOMAS. C Y N W Y S I Á D,. ^ Adban Ambywiaeth— • \ Tttdal. Y Diweddar Barch T. Davies, Clydafch (gyda d arfon,), gaîi y Parçh. Penry / - Moses, Penrhynside ... ... ... * ;;. Ansicrwydd Duwinyddi-ieth a Díogeîwch Crefydd, gan y Parch. J. Maelor Morgaa. Penmaeum&wr ... ... .... ... "...■ Y Wers Sabbotbol ... ... .. ... - ,:. . ..'. Cerddoriaeth, gau Mr. E. Davies, G.T.S.C. ... ... . ... àreithfa'h Àelwtd— - ■ ' , Ffydd Ènoch, gan y Parch. 0. J. Owens, Ppneiau Rhoá ... v. Y DlWYGWYS ■ CYN Y DlWYGIAD JÜÀWR EjROTESTANAIDD— • Ysgrìl YI.—Erasmus, yr Ysgolhaig, gan y ParcE.D. Lewis, Ehyl COF A CHADẄ— A '. Crefyddol, Gẁleidyddol, Cyffrcdinpl, Galwadau a Bu Farw ... - ,..,, Cymdeithas .y Lilì Wen— ' ,. r ' Mrs ^einion Thomas, gan Mrs 0. J. Owen, Ponkey.., ... . TÔN-* ' ^ ' ". . Manawa, gan Tawelog CONGL GOFJTA— Mrs Eachel Evans, Bircbgrove, gaa Mr John JËvans, Craigcefuparc Hanes y Îîis-^- ' Ymddiswyddiad Gladstone, Rosebery yn fiaenor •.., * Adgòfion am eiadstone, Rhagolygon Cymru ... ;-, •„, Ty'r Äjrglwyddi etOj Methu talu'r ffordd .., ... * ,;. BaBDDONIAETH---- Y weddi Deuluaidd, gan J. Myrddía thomas ... „, Pe Yna, Eíelychiad .;. ... • .. ... ?Y Grwgnachwr, gan Gwyddonwy, Glantwrch ... ,„ PyMithFfChau , Aneurìn Rhydderch, gín Llwydiarth Môn /,.. 97 101- 116 120 107 110 114 119 123 124.. 100 127 128 128 128 D WY GBINIÛG. BANGOE: ABGRÀFFWYD GAN SAMTJEL HUGHES, 3, Y0RK PLACE. , ' .ji r'f- «v