CRONICL Rhif- 499,3 TACHWEDD, 1884. Cyf. XLII. ClTlvrWYSIA.D. ANERCHION A HANÉ&ION. Y tri, cynhauaf,.................................... 825 MarwDÍaeth Àbraham......«,.....,........rj.....329 Cydraddoldeb crefyddol............................. 331 Y diweddar Hudson, Caer ......................».,. 333 Hen Gapel* Llanbiynmair................ <.... %:. -334 Pregeth fer ............... .*...........•,". ..r....... 336 . M byd a ddaw a'r adgyfodiad ...___:.... VV..'......... 338 Gofiais y dyddiau gŷnt..................w.,......340 Çyfyngdra amaethf ddol............................ 341 Llythyrau o gydÿmdeimlad .,............. JJìHu ,.-... 342 Fy nheimlad pan glywais am farwolaeth J. R.........349 J. R. bur sy'n nyfhder bedd........,..........».£«.'349 ¥ marwòl, anfarwol ]. R........................*!.." 350 Ydiweddár ). R................................... 350 Gäîr am fegu plant ac iechyd................,..«*. 351. ẄTm'côlég ac addysg-----.. .•••................... 352 ADOLÝGÍAD AR NEWYDDION Y MIS. Cymrü feî ý bu, y mae, ac y bydd..................354 Ffraihc, Spstón, Madagascar, a Tonquin....»..., ,*.,.. 355 Manion,, -î'i,Vi.................................. 356 .-,., BALA; , CYHOEDDEDIG GÀN H. ÈVANS. . . Pris Durg Geiniog. L.l>