Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif 497.] MBDI, 1884. [Cyf. XLII. &nzxthion a $mzŵm. ANEECHIAD I EYFYEWYE COLEa CAEEFYEDDIN. Anwyl J.R.,—Ar ddymtmiad amryw gyfeillion a ewyllysiant weled yr Anerchiad yn argrafíedig, yr wyf yn gofyn eich caniatâd iddi gael ymddangos yn y Ceonicl. Fe ganfyddir y rheswm dros adael allan rai materion, a chyfnewid ambell frawddeg, yn fy sylwadau arweiniol. Llethr. J. Thomas. Anwyl GtYfeillion,—Ni cheisiaf gelu y boddhad a deim- lais pan gefais fy newis gan Bwyllgor Annibynol y Coleg i'cb anerch ar derîyn y tymor yma o'cb efrydiaeth. Codai y teimlad yma mewn rhan, am fod fy newisiad yn arwydd i mi nad yvf y Pwyllgor mewn cydymdeioilad â'r rhaí geisiant osod argraíf ar feddwl fcÿ cyhoedd fy mod yn elynol i'r coleg- au, y mýfyrwyr, a'r weinidogaeth; ond yn benaf o herwydd y fantais a rydd i mi i gyûwyno i'cb sylw rai materion, ac i'ch anerch meWn duli mwy cartrefol na fyddai o bosibl yn ddoeth na buddiol ei wneud trwy gyfrwng mwy c}rboeddus. Hyderaf y derbyniwch yn garedig yr hyn a fwriadaf gynyg i'ch ystyriaeth, fel ffrwyth sylw a phrofîad un nad yw wedi bod yn ddiystyr o symudiadau crefyddol ac eglwysig ei oes a'i genedl; ac un sydd o eigion ei galon yn dymimo i'ch gyrl'a weinidogaethol fod yn un ddedwydd a llwyddianus. Gyda'r amcani gadw eich meddwl at y prit' faterion y bwr- iadaf alw eich sylw atynt, ceisiaf ymgadw rhag gwthio amoch fy ngolygiadau yn nghylch natur, amcan, hawliau, a rhagor- ireintiau y weinidogaeth Gristionogol—gyda y sylw í'od y syniad sydd yh ffynu agos yn mhob enwad'yn Nghymru a