Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IP Y vV-."----—Bl' ,Rhif 495;]^ - dë&PtíENAF, iiS8Ì -: —Cvf: SlII, * . 'í ANÌBC^là» Jl HÄNlÌsíON." ^* ' 1 RHódäi/áte^ÉÎItäléiÌtatí v;v. ^.^. ;„.... vv..-.-.. /....... 197 •;7 Perjfbynas dvn a Duw........:..v.l.>;ií..:..;,.....;;.'... £01 ¥ *tn>hH4M;. -• -',... •...........<?♦•# £............. .-206 Y'Gýfyngèra'Amàethyddol-----...... 3..'.'.............. 208 »-âMg)i9Ff-i#üUcr vr.'. v• v* *-rv • ••- • • • p •<•• • • •••••• «6 211 Yrrffr^chií^ ,eymdeiibasol a phersönol .... ;«•»..'......... 213 îveyfláfán PhcêhixiPar& ;- 1.7. .;.;*•..... ,\'L ............"./ 215 AtOl. y Cronicl....................................217 - -Cefiaat -am Ellen Reberts, Ceiriad, Abersoeh .-. «• r*~r...-.. 218 \ AWMŴJ&D AB NEWÎDDION *=MJS; Y diweddarfProff.,MÔrgan-----.,.........,.,.........V.. 219 Y Ffestiniogiaid a'ú' harglẃyddi; ac Àmerica ............ 219 ^Bîs^ddíbdwrpẅi^. .v. .#.;:..;. ;.v::.-.................221 £ Ä*fydd byẃ y^Gymraeg?v 1, ;>,;;..%,.................. 221 Cadairy* *J*tde.b ...... aià....... £.....'.. •-..-.........; 222 YrÀifftetó ...,,....,...,,.,..,,,....,..,.,.,..,.... 223 Ystadegau....................................,........ 224 Y moddy mae Prydéinwyr yn gwario eu haur .......... 224 Gair*arn*T Cronicl .-----.%...,.:. -----................ 225 Doctoriaid physigwriaeth a,âûwliiyddiaeth..........,.... 225 r;Y sw^ddau sefÿdledig-;.;,,.;...............;.....-...;, .. 226 .At^R,^..*^..,...,....•.......................... 226 0 :S Ẅ. 1 BARDDONIABTH. 1« * Ér xof àm* Ẃilliam Daniel, Llanelly.................... 227 *' ^ifàrwôìdeb ÿ Cristion....................».•........ 227 Y rhagrithiwr.—Mýfŷrdod mèwn cystudd ~ .............. 228 Englynion coffadwriaethol am Humphrey Jones,......... 228 X - eJ .- - BALAr % - ÔŴ^EDDEDIG GAN H. EY^NS. Pris Bwy Geinìog.