Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONIC Hi Rhip^493.} MAI,-i884.- Cyf. XLII, ANEBCHION A HANESION. • Y brenhiniaethau hyn a brenhiniaeth Duw y'nefoedd...... 133 William -Harris, Tyceryg................................-138 Anerchiad Josiah Brynniair...........,................ 140 Pregeth Çrist ar yr Haul........,..................... 141 Bychan sydd yno..................................-.. 143 Egwyddorion a phersonau .... .......................... 145 Caethfeistnaid' a cháeíhweision .............V............. 146 Yr unig mewn cymdeithas .............;........i.;..... 147. Y Cyfyngdra Amaethyddol.........................'•'.... 149 Evan :...;.....................___.................... 150 Cy mdeithas y Ddaear i'r Bobl........................... 151 Tad y grefyddsefydledig.......................;., .... 153 ADOLÎGIAD AR NEWYDD'ION Y MIS.......• YSënedd ..;:...,....'................................. 155 M Na fydd ry 'annuwiol".............. -..............; 156 YmJygriad TrefnEglwys.................................... 157 Trais ýn äil-godi yn.mhlith Annibynwyr ................. 158 Ffeithiau.i ddangos traìs yr ündeb.....,.......... .i...... 158 Y feddygîniaeth. i...........,;,__.............. ty.... 160 Capel NewýddCaergybi.—Y Gadair a'r GyÖeseto.. £ .... 161 Pwy-sydd'i ddewis swyddogion eglwysig ....',........... Í62 BABDDONIAETH..' '' . . .'., Penülion.ar yrachlysur o briodas y Parch. G. Parry ....... 163 Gorphwys...............,.,........,....;........ .*.«,. 163 Gwin gyntaf y Babi. —Englyn.i'r Dynamite . .... U....... <îí$ Cyflafan Phoenix Park.~Dydd genedigaeth ... ..»,.. Î4Á 164 Yddiodfëddẁol.........a..............,....^^t... 164 BALAî • .CYHOEDDEDIG GAN ' H. '-EVA .ÎÍ&. ; ft i -Éris Bwy Geitiiog. '.. ..